EGAM Kruijk Publishing

  • Stacks Image 29

    Caption Text

  • Stacks Image 28

    Caption Text

  • Stacks Image 27

    Caption Text

Fran Schreuder

Begon met pianospelen toen hij 8 was. Onder begeleiding van zijn vader verkende hij akkoorden en jazzmuziek. Gedurende 10 jaar studeerde hij piano en speelde in jazz bands. Studeerde cum laude af op het Fontys Conservatorium in Tilburg in 2007.
Hij werd pianodocent het Centrum voor de Kunsten in Roosendaal en heeft een prive praktijk.
Fran is ook actief als pianist en als componist.
Schrijven...
Zijn lesgeven bracht hem op het idee een boek te schrijven over improvisatie. Zijn ervaring en kennis op dit gebied stimuleerden hem er in te duiken! Het is een interactief boek (ibook) geworden wat ideaal is voor dit onderwerp vanwege de interactie en auditieve mogelijkheden.


Improviseren! Deel 1 & Deel 2
Deze twee interactieve boeken kunnen muzikanten helpen bij het begrijpen van alle aspecten van improviseren in muziek.
Deel 1
behandelt simpele akkoordvormen en toonladders, die in popstukken voorkomen en andere soorten minder gecompliceerde muziek.

Deel 2 gaat dieper in op toonladders en meer complexe akkoordvormen, zoals gebruikt in jazz.
Aangezien het een interactief boek is, kun je naar voorbeelden luisteren en meespelen. De muziekfragmenten zijn ook beschikbaar zijn voor downloaden, zodat je kunt oefenen zoals jou dat uitkomt.samengaan. Ook kun je een pdf file downloaden voor Eb en Bb instrumenten en voor mensen die alleen in de f sleutel lezen, bijvoorbeeld trombonisten.