EGAM Kruijk Publishing

 • Stacks Image 28

  Caption Text

 • Stacks Image 29

  Caption Text

 • Stacks Image 30

  Caption Text

 • Stacks Image 31

  Caption Text

Jola Hesselberth

Jola ziet haar kunst als een visualisering van een innerlijk beeld, als een soort overblijfsel, een restant van een belangrijk proces dat zich bij haar innerlijk afspeelt. Zij wil tonen hoe de werkelijkheid er zou kunnen uitzien als er geen werkelijk zou bestaan.
Poëzie en het beeld zijn niet los te koppelen in Jola’s werk.  Eerder kwam dit vooral tot uitdrukking in haar vele animatiefilms en liedjes die ze schreef. Deze liedjes werden bewerkt door Henny Vrienten, haar vaste componist voor haar animatiefilms.

Tussen de maan en de sneeuw

Film, foto’s en gedichten van Jola Hesselberth.
In deze digitale bundel laat Jola Hesselberth kinetische kunst in de vorm van langzaam transformerende foto’s, geluid, voordracht en tekst op een indringende, kernachtige manier bij elkaar komen. De vorm van haar gedichten, haar woordkeuze sluiten nauw aan op zowel emotionele beleving en visuele, auditieve waarneming.
Geef je over aan deze poëtische mediatieve multimediale voordracht.